Příkaz č. 1/2010

Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP