Příkaz č. 4/2010

Pravidla rozpočtové kázně PF UJEP pro finanční rok 2010