Příkaz č. 5/2010

Dodržování směrnice děkana č. 7/2010 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP