Příkaz č. 1/2012

Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP