Příkaz č. 2/2012

Pravidla rozpočtové kázně PF UJEP pro finanční rok 2012