Příkaz č. 2/2013

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na LS 2012/2013