Příkaz č. 5/2013

Pravidla rozpočtové kázně PF UJEP pro finanční rok 2013