Příkaz č. 9/2013

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na ZS 2013/2014