Příkaz č. 2/2014

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na LS 2013/2014