Příkaz č. 3/2014

Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP