Příkaz č. 6/2014

Pravidla rozpočtové kázně PF UJEP pro finanční rok 2014