Příkaz č. 8/2014

Metodika uznávání pedagogické praxe pro uchazeče o studium studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika v kombinované formě studia