Příkaz č. 9/2014

Metodika uznávání pedagogické praxe pro uchazeče o studium studijního oboru Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě studia