Příkaz č. 11/2014

Organizační pokyny k realizaci a uznávání pedagogických praxí studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ