Přikaz č. 13/2014

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na ZS 2014/2015