Příkaz č. 1/2015

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na LS 2014/2015