Příkaz č. 2/2016

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií na pracovišť PF UJEP na LS 2015/2016