Příkaz č. 7/2016

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na ZS 2016/2017