Příkaz č. 2/2017

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na LS 2016/2017