Příkaz č. 2/2018

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na LS 2018/2019