Příkaz č. 1/2018

Absolvování předmětu cizí jazyk u studentů bakalářských studijních programů