Pozvánka: Jak učit o mezinárodní bezpečnosti?

Asociace pro mezinárodní otázky Vás zve na vzdělávací seminář, který má za cíl pomoci středoškolským učitelům zjednodušit a ulehčit výuku o mezinárodně-bezpečnostních tématech, bezpečnosti České republiky a Severoatlantické alianci. Seminář bude rozdělen na dvě části.

První se zaměří na přiblížení bezpečnostních témat, obrany České republiky a fungování Severoatlantické aliance formou diskuze a přednášky od odborníků. Druhá, interaktivní část bude zahrnovat modelovou lekci a představení nových učebních materiálů, postupů a nástrojů k učení daných témat a jejich propojení se SCIO testy.

V rámci druhé části se účastníci budou moci v rámci debaty podílet na vytváření připravovaného interaktivního webu a učebnice k těmto tématům. Seminář je otevřen učitelům všech předmětů SŠ a studentům pedagogických fakult.

28. 11. 2018 od 15:00 do 18:00

Seminář je zdarma. Účastníkům bude uhrazena doprava.