Změna úředních hodin studijního oddělení na konci roku

Ve čtvrtek 27. a v pátek 28. 12. 2018 v obvyk­lých úřed­ních hod­inách zas­tupu­je p. Burešová. V pondělí 31. 12. 2018 jsou úřed­ní hodiny od 9 do 11 hodin, zas­tupu­jí p. Burešová a p. Boháčová.

Mgr. Jana Bláhová, vedoucí SO PF UJEP