Šachový kurz pro studenty PF

Chtěli byste začít trénovat děti šachy? Nyní se základy můžete naučit online.

Pro zájemce o trenérskou činnost připravil Šachový svaz České republiky možnost online školení trenérů 4. třídy přes internet. Nesnažíme se tím nahradit trenérská školení, která probíhají v krajích na osobní bázi a díky přímému kontaktu se školiteli mají silnější efekt. Ale rádi bychom vyšli vstříc také řadě zájemců o trenérskou činnost, kteří se z různých důvodů osobního školení zúčastnit nechtějí nebo nemohou.

Více podrobností naleznete na https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4-tridy/