Výstava: Preference nezřetelnosti

Výstava s názvem Preference nezřetelnosti, jež se odkazuje k tvořivému aktu často intuitivního hledání významu a jeho potenciální skrytosti, je první ze dvou připravovaných výstav ústecké Katedry výtvarné kultury pro Galerii Špejchar v Chomutově. Veřejnosti svou tvorbu představí výtvarní umělci/pedagogové, kteří na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem rozvíjí a kultivují výtvarné myšlení a pedagogické kompetence jejích studentů – budoucích pedagogů oboru Výtvarná výchova.

Vernisáž výstavy: 7. 2. 2019 v 17 hodin
Termín výstavy: 8. 2. – 6. 3. 2019

Vystavující: Vladimír Franz, Jitka Géringová, Miroslav Hašek, Jan Krombholz, Jan Prošek, Jitka Svobodová, Margita Titlová Ylovsky

Výstava má výrazně interdisciplinární charakter. Jsou zde zastoupena jak nová média (zvuková instalace, video, fotografie), tak média klasická (malba, kresba). Z výrazových prostředků malby vychází díla Jitky Géringové, která se tematicky dotýká zobrazování transformace životních situací do poetických vizuálních metafor. Z média kresby a malby i jejich možných interdisciplinárních přesahů se odvíjí práce Margity Titlové-Ylovsky. Autorka se ve své tvorbě vztahuje k provázanosti mezi uměním a exaktním světem vědy (fyziky, matematiky). Subtilní kresby s motivy všedních předmětů nebo pomíjivých jevů s často monochromní barevností představí Jitka Svobodová, která od roku 1990 do roku 2011 vedla Ateliér kresby na Akademii výtvarných umění v Praze, na Katedře výtvarné kultury působí od roku 2014.

Miroslav Hašek, v současné době vedoucí Katedry výtvarné kultury, cílí svůj zájem na banální každodenní realitu. Výchozím bodem jeho práce jsou vzpomínky z dětství a poodkrývání osobních paměťových vrstev skrze audiovizuální instalace, fotografie, či tvorbu prostorových objektů.

Oblast novomediálních principů využívají ve své tvorbě Jan Krombholz a Jan Prošek, pro jejichž díla je charakteristická práce s pamětí místa, interakce a reakce na kontexty výstavních prostorů. Jejich současná autorská tvorba je příznačná zejména prací se zvukem v kombinaci s prostorovými, terénními nahrávkami, audioperformancemi a performancemi.

Chomutovskému publiku bude dobře známa především osobnost Vladimíra Franze, zvláště díky několika jeho samostatným výstavám, které se konaly v Galerii Špejchar. Ta poslední proběhla v roce 2017 a reflektovala autorovy malířské postoje zejména k žánru krajinomalby a květinovým zátiším.

Výstava Preference nezřetelnosti tak nabízí skutečně význačná jména dnes již renomovaných umělců, kteří významně ovlivnili výtvarnou scénu nejen v národním kontextu, a jejichž díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Událost na Facebooku