Doplňující volby do Akademické komory AS UJEP

Protokol o výsledku voleb

Kandidátní listina se seznamem kandidátů

Životopisy kandidátů

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásil doplňující volby jednoho zástupce PF do Akademické komory AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

Podávání návrhů na kandidáty:
Návrhy na kandidáty na zástupce PF v AS UJEP je možné podávat do 13. 03. 2019 do 12:00 h předsedkyni volební komise Ing. Ivaně Kratochvílové, Ph.D. (Katedra pedagogiky, Hoření 13, kancelář HO-202).

Návrh může podat kterýkoliv člen akademické obce PF na předepsaném formuláři (ke stažení zde).

Seznam kandidátů, kteří splňují podmínky Volebního řádu AS UJEP, bude zveřejněn do 14. 03. 2019.

Termín voleb:
Termínem voleb je středa 20. 03. 2019 v době od 9:00 h do 12:00 h v budovách České mládeže 8 a Hoření 13 (vstupní hala v blízkosti recepce).

Další informace:
Akademický pracovník PF může kandidovat nebo volit pouze do akademické komory AS UJEP. Pokud je pracovně zařazen na více fakultách UJEP, může kandidovat a volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.

Organizační pokyny

Více informací o AS UJEP ZDE