Novinky

8. 12. 2021

Ubytovací stipendia

Vážení studenti, od 15. 12. 2021 si můžete v úředních hodinách na studijním oddělení PF vyzvednout své rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia. Rozhodnutí o nepřiznaných stipendiích budou rozeslány doporučenou poštou. Mgr. Bláhová Jana vedoucí...

6. 12. 2021

Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2022

Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 6. 12. 2021 soutěžní lhůtu pro podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2022. Přihlášky je nutné podat na předepsan...

5. 12. 2021

Přijímací řízení – akademický rok 2022/2023

Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2022/2023 budou zveřejněné do konce roku 2021. Na zveřejnění vás upozorníme dalším příspěvkem v aktualitách našeho webu. Děkujeme za pochopení.

3. 12. 2021

Studovna PF UJEP otevřena nově i o soboty

Hlavní studovna PF UJEP při vstupu do objektu CS v ulici České mládeže 8 rozšiřuje svou otevírací dobu. Nově bude studovna otevřena i o soboty od 8 - 16:00.

18. 11. 2021

Přerušení dodávky vody – zrušení výuky

Oznamujeme, že dne 19.11. 2021 dojde k přerušení dodávky vody v kampusu, v celé ul. České mládeže a i v ul. Králova výšina. Z výše zmíněného důvodu děkan ruší výuku v zasažených objektech Pedagogické fakulty UJEP (České mládeže 8 a Králova výšina 31...

11. 11. 2021

Volné pracovní pozice pro akademický personál na PF UJEP

Pedagogická fakulta UJEP hledá do svých řad nové kolegy. Výpis konkrétních volných pozic níže: Akademický pracovník Pedagogické fakulty – Katedra výtvarné kultury Akademický pracovník Pedagogické fakulty – Katedra psychologie Akademický pracovník...