Novinky

28. 10. 2021

Havárie vodovodního zařízení

Z důvodu opravy havárie na vodovodním zařízení bude od 27.10. od 16:50 hod do 29.10. do cca 15:00 hod přerušena dodávka pitné vody v Ústí nad Labem v ulicích Resslova, Palachova, a České mládeže. Z tohoto důvodu se veškerá výuka kombinované formy studi...

27. 10. 2021

Protiepidemická opatření – aktualizace

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci děkan PF UJEP prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA důrazně doporučuje s odkazem na Směrnici rektora č. 5/2021 Pravidla pro rozhodování o využívání on-line výukových metod na UJEP zavedení on-line synchronní fo...

26. 10. 2021

Pozvánka na konferenci ICSHPE

Katedra tělesné výchovy a sportu Vás srdečně zve na již druhou konferenci sportu, zdraví a tělesné výchovy. Odkaz na stránky konference zde.  

25. 10. 2021

Soutěž o mimořádná grantová stipendia

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 26. 10. 2021  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP na rok 2022. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Návrhy proje...

25. 10. 2021

Jak učit matematiku?

České děti v celosvětovém srovnání zaostávají v matematických dovednostech. O změnu tohoto stavu již několik let usilují samotní učitelé matematiky a přírodních věd, mimo jiné zaváděním nových forem výuky tohoto předmětu, jež veřejnost většinově považu...

14. 10. 2021

Děkanské volno 29. 10 (pouze prezenční studenti)

Na pátek 29. 10. 2021 vyhlašuje děkan PF UJEP děkanské volno pro všechny studenty v prezenční formě studia. Výuka v kombinované formě studia a na CCV PF UJEP bude realizována podle rozvrhu.