Novinky

6. 3. 2019

Doplňující volby do Akademické komory AS UJEP

Protokol o výsledku voleb Kandidátní listina se seznamem kandidátů Životopisy kandidátů Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásil doplňující volby jednoho zástupce PF do Akademické komory AS UJEP pro funkční období od...

5. 3. 2019

Hudební výchova ve 21. století

Katedra hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a Společnost pro hudební výchovu České republiky Vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní konferenci s názvem Konference se koná při příležitosti 85. výročí za...

5. 3. 2019

Preference jasnosti

Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 11. 3. 2019 v 17:00 hodin v Galerii Špejchar v Chomutově. Výstava bude probíhat 12. 3 - 11. 4. 2019.

26. 2. 2019

Pozvánka na výstavu V čase (Galerie Koridor)

Galerie Koridor Vás srdečně zve na vernisáž výstavy V čase ve středu 27. 2. 2018 od 17:00 hodin. Na výstavě budou představeny práce studentů ateliéru Mediální a didaktická ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plz...

25. 2. 2019

Příměstské tábory na Pedagogické fakultě

1. informace pro studenty PF UJEP: Stejně jako minulý rok můžete pomoci s příměstskými tábory na naší fakultě, které se konají ve třech termínech: 1. turnus 22. - 26.7. 2019 (7 - 9 let) 2. turnus 29.7. - 2.8. 2019 (10 - 12 let) 3. turnus 5. - 9.8...

22. 2. 2019

Pomáháme dětem s postižením

Pedagogická fakulta pomáhá dětem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám. Konkrétně prostřednictvím podpory společnosti FOR HELP s.r.o., která pro postižené děti realizuje aktivity, jako je například jejich celoroční projekt, nazvaný Maz...

8. 2. 2019

Uzamčený svět

Cílem přednášky je seznámit posluchače s činností Vězeňské služby České republiky nejen jako bezpečnostního sboru, ale též jako instituce, která plní významnou roli v procesu resocializace pachatelů trestných činů. V rámci přednášky budou posluchači se...