• Home
  • Akademický senát

Akademický senát


Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná:
17. 5. 2017  v 15:00 h v CS-502

Předběžný program:
1. Rozpočet PF na rok 2017
2. Rozdělení prostředků z FRIM na rok 2017
3. Disciplinární řád PF
4. Jednací řád AS PF
5. Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018 - doktorské studium
6. Různé
Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění


Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny zasedání v 1. pololetí 2017:
15. února, 15. března, 12. dubna, 17. května a 21. června

Zápisy ze zasedání

Volební a jednací řád

Personální složení

Předseda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry pedagogiky PF UJEP
Místopředseda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. r. studijního oboru Sociální pedagogika (NMgr.), Speciální pedagogika - intervence (Bc.)
     
Akademičtí pracovníci: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent - metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry psychologie PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry primárního a preprim. vzdělávání PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vedoucí Katedry psychologie PF UJEP
     
Studenti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. r. studijního oboru Pedagogika volného času (Bc.)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3. r. studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. r. studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. r. studijního oboru Učitelství tělesné výchovy + Učitelství společenských věd pro SŠ (NMgr.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3. r. studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika (Mgr.)
     
Sekretář AS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.