• Home
  • Akademický senát

Akademický senát


Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná:
9. 5. 2018  od 15:00 v CS-502

Předběžný program:
1. Rozpočet PF UJEP na rok 2018
2. Rozdělení prostředků z FRIM PF UJEP na rok 2018
3. Výroční zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2017
4. Různé

Podklady pro jednání zveřejňované dle § 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění


Zasedání se konají zpravidla 3. středu v měsíci od 15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502.
Termíny zasedání v 1. pololetí 2018:
21. března, 18. dubna, 9. května, 20. června

Zápisy ze zasedání AS PF UJEP

Volební řád AS PF UJEP

Jednací řád AS PF UJEP

Neplatné předpisy AS PF UJEP


Personální složení

Předseda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry pedagogiky PF UJEP
Místopředseda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2. r. studijního oboru Sociální pedagogika (NMgr.), Speciální pedagogika - intervence (Bc.)
     
Akademičtí pracovníci: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent - metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry psychologie PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. odborný asistent Katedry primárního a preprim. vzdělávání PF UJEP
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vedoucí Katedry psychologie PF UJEP
     
Studenti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. r. studijního oboru Sociální pedagogika (NMgr.)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1. r. studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2. r. studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2. r. studijního oboru Učitelství tělesné výchovy + Učitelství společenských věd pro SŠ (NMgr.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4. r. studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika (Mgr.)
     
Sekretář AS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.