Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Studijní obory

Na naší katedře je možné studovat tyto obory:

Sociálně pedagogická asistence - dobíhající studium

Studijní program: B7507 - Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: bakalářský
Typ studijního oboru: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Přijímací zkouška Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO
(kombinovaná i prezenční forma studia)
Tento studijní obor nevede k přípravě na regulovanou profesi sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Učitelství pro MŠ

Otázky k SZZ
  Předškolní pedagogika  - platí do května 2018
 
Předškolní pedagogika - platí od května 2018
  Psychologie  - platí do května 2018
  Psychologie - platí od května 2018
  Speciální pedagogika  - platí do května 2018
 Speciální pedagogika platí od května 2018
  Řízení mateřské školy platí do května 2018
Řízení mateřské školy platí od května 2018

Studijní program: B7507 - Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: bakalářský
Typ studijního oboru: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studijní program: M7503 - Učitelství pro základní školy
Typ studijního programu: magisterský
Typ studijního oboru: magisterský
Standardní doba studia: 5 let
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Studijní program: Specializace v pedagogice P7507
Typ studijního programu: magisterský
Typ studijního oboru: magisterský
Standardní doba studia: 5 let
Forma studia: prezenční a kombinovaná


Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Studijní program: Specializace v pedagogice P7507
Typ studijního programu: Doktorský
Typ studijního oboru: Doktorský
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná