Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Studijní obory

Na naší katedře je možné studovat tyto obory:

Sociálně pedagogická asistence

Studijní program: B7507 - Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: bakalářský
Typ studijního oboru: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Přijímací zkouška Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO
(kombinovaná i prezenční forma studia)
Tento studijní obor nevede k přípravě na regulovanou profesi sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Učitelství pro MŠ

Studijní program: B7507 - Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: bakalářský
Typ studijního oboru: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studijní program: M7503 - Učitelství pro základní školy
Typ studijního programu: magisterský
Typ studijního oboru: magisterský
Standardní doba studia: 5 let
Forma studia: prezenční a kombinovaná
 

Harmonogram SZZ a obhajob bakalářských prací na Katedře preprimárního a primárního vzdělávání PF – květen a červen 2016 je možné stáhnout zde .