Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult ČR

Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult ČR proběhne letos v Ústí nad Labem pod záštitou Pedagogické fakulty UJEP.

Zde se dozvíte více o průběhu a programu akce.