IMATRIKULACE PF – 9. 10. 2019

Dne 9. 10. 2019 se konají ve velké aule slavnostní imatrikulace studentů PF.

Pouze pro studenty 1. roku studia v prezenční formě (mimo navazujících programů).

Dostavte se dle následujícího rozpisu, vždy 1 hodinu před zahájením.

Společenský oděv nutný!!!

ROZPIS IMATRIKULACÍ PODLE STUDIJNÍCH OBORŮ