Příkaz děkana č. 8/2019 Etika vědecké a výzkumné práce na PF UJEP

Platnost od 1. 12. 2019.