Příkaz děkana č. 1C/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Platnost od 1.3. 2020.