Příkaz děkana č. 1D/2019 Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Platnost od 1. 3. 2020.