Vzděláním proti totalitě – solidarita s Bělorusy

V srpnu 2020 jsme všichni bedlivě sledovali vývoj v Bělorusku během prezidentských voleb. Jejich pochybný výsledek byl častým předmětem diskusí široké veřejnosti i u nás i ve světě. Lidé vyjadřovali solidaritu s Bělorusy různým způsobem, především v rámci široce dostupné podpory na sociálních sítích.

Proč však toto téma rozebíráme teď, uprostřed lock-downu a prakticky o více než dva měsíce později? Jedním z politických dopadů voleb bylo i ukončení studia některým studentům kvůli jejich protirežimním postojům. Takovéto jednání hodnotíme jako nepřijatelné. Vysoké školy by měly zůstat apolitické a zároveň bránit možnost slušného a svobodného vyjádření názoru k jakémukoliv společenskému jevu, či politické situaci

Rádi bychom skutečně pomohli, a proto vedení fakulty umožňuje každému studentovi či studentce, kterým bylo ukončeno studium v Bělorusku z politických důvodů, nastoupit ke studiu podobných nebo příbuzných studijních programů na naší fakultě na základě odlišných podmínek pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského studijního programu. Bude jim rovněž umožněno zdarma navštěvovat kurz češtiny pro cizince, který zabezpečuje naše Centrum celoživotního vzdělávání.

Věříme, že tento krok mnohým vyloučeným studentům poskytne u nás bezpečné útočiště, kde se mohou dále nerušeně vzdělávat a svobodně vyjadřovat své názory, bez nutnosti žít v neustálých obavách o to, co přijde zítra.