Za studiem či praxí do zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+ či MŠMT (i mimo Evropu)

Chcete v letním semestru 2021/22 studovat nebo pracovat v zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+, ale nestihli jste si podat přihlášku? Nevadí, máte druhou možnost. Případně můžete využít finanční podporu MŠMT ke studiu v Rusku nebo ke studiu či praktické stáži kdekoliv ve světě. 🙂

V tuto chvíli se můžete přihlásit na:

a) studijní pobyt či praktickou stáž v LS 2021/22 – především v Evropě, ale i jinde ve světě – s finanční podporou programu Erasmus+
Termín podávání přihlášek: 25. 11. 2021 v 10:00, ale doporučujeme podat co nejdříve
Podrobnější informace ke studijním pobytům
Podrobnější informace k praktickým stážím
Přehledné informace k programu Erasmus+ naleznete v dokumentu „Erasmus ve zkratce“.
Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

b) studijní pobyt či praktickou stáž v LS 2021/22 či/a v ZS 2022/23 – kdekoliv ve světě – s finanční podporou MŠMT
Termín podávání přihlášek: 19. 11. 2021
Podrobnější informace

c) studijní pobyt v ak. roce 2022/23 na 5 měsíců – v Rusku; pouze v ruském jazyce – s finanční podporou MŠMT
Termín podávání přihlášek: 19. 11. 2021
Podrobnější informace

Od naší fakulty získáte navíc ještě mimořádné stipendium 2 500 Kč za každý měsíc jakéhokoliv výše uvedeného zahraničního pobytu.