Příkaz č. 3A/2009

Ukládání finančních hotovostí pracovišť PF UJEP