Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP

AS PF UJEP v souladu s čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP vyhlašuje volby do AS PF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a stanovuje rámcový harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh těchto voleb.

Protokol o výsledku voleb
Protokol o výsledku voleb do AS PF UJEP

Kandidátní listiny a životopisy kandidátů
AS PF UJEP – kandidátní listina
AS PF UJEP – životopisy kandidátů

Harmonogram voleb

  1. Návrhy kandidátů na členství v Akademickém senátu PF UJEP mohou předkládat pouze členové Akademické obce PF UJEP v období od 21. října do 21. listopadu 2022 do 12 hodin.Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři doručené předsedovi volební komise Mgr. Miloši Makovskému, Ph.D. Formuláře budou ke stažení na webové stránce AS PF UJEP.
  2. Z platných návrhů na kandidáty AS PF UJEP volební komise sestaví dvě kandidátní listiny – na jedné jsou uvedeni akademičtí pracovníci a na druhé studenti. Kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději dne 27. listopadu 2022 na úřední desce PF UJEP a na webové stránce AS PF UJEP.
  3. Volby se konají dne 5. prosince 2022 od 10:00 do 14:00 hodin v budovách České Mládeže 8, Hoření 13 a Králova Výšina 7 (ve vestibulu budovy v blízkosti recepce).

Volební komise
Předseda: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.
Členové: Mgr. et MgA. Dagmar Myšáková, Ph.D.; Mgr. Martina Nesládková, MA.; doc. PhDr. Jana Pyšná, PhD.; Bc. Valérie Beránková; Anežka Jorová; Klaudie Kirvelová; Dora Elena Kováčová; Tereza Laliková; Kateřina Štěrbová; Kryštof Valenta; Bc. Adéla Vorbachová

Rámcový harmonogram a organizační pokyny
Harmonogram voleb do AS PF UJEP

Formuláře
Návrh kandidáta do akademické komory AS PF UJEP
Návrh kandidáta do studentské komory AS PF UJEP