Letní kurz anglického jazyka na Maltě – léto 2023

Dnešním dnem byla vyhlášena výzva k podávání přihlášek na letní kurz anglického jazyka na Maltě v létě 2023 určená pro studenty UJEP. Tento stipendijní pobyt byl UJEP přidělen v rámci mezinárodních smluv formou kvót. Více informací naleznete na https://www.ujep.cz/cs/mezinarodni-smlouvy.

Zájemci vyplní elektronickou přihlášku „Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia“, vytisknou ji, podepíší a odevzdají ji spolu se stručným životopisem a motivačním dopisem v češtině do 25. 11. 2022 svému fakultnímu koordinátorovi. Přihlášky můžete podávat k rukám p. Neumann.

Přihláška ZDE