Příkaz č. 4/2016

Disciplinární přestupky účastníků celoživotního vzdělávání na CCV PF UJEP