Rozšířený provoz v kavárně Kampuska

Pro zajištění občerstvení studentů v kombinované formě studia vyjednalo vedení PF UJEP se zástupci Správy kolejí a menz UJEP nově rozšířený provoz v kavárně Kampuska (v areálu kampusu UJEP) v sobotu ve dnech výuky od 7:00 hod. do 13:00 hod.

 

Menu Kampusky