Příkaz č. 9/2018

Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na zimní semestr 2018/2019