Příkaz č. 1/2008

Doručování rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP