Příkaz č. 4/2008

Pravidla poskytování, evidence a vypořádání provozních záloh na PF UJEP