Příkaz č. 4/2011

Pravidla rozpočtové kázně PF UJEP pro finanční rok 2011