Příkaz č. 1/2013

Doručování rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia pro studenty PF UJEP