Příkaz č. 8/2013

Stimulační systém k realizaci doktorského studia, habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP