Příkaz č. 7/2014

Metodika uznávání pedagogické praxe pro uchazeče o studium studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v kombinované formě studia